Neidio i'r prif gynnwy

Ynghylch

Dyma flog llywodraeth ddatganoledig Cymru.

Rydym yn gweithio’n galed i helpu i wella bywydau pobl yng Nghymru a gwneud ein cenedl yn lle gwell i fyw a gweithio ynddo.

Bydd y blog hwn yn helpu i roi gwybod i chi sut rydym yn gweithio i gyflawni’r nodau hyn.

Tanysgrifiwch i’r blog, rhannwch ein swyddi ac os ydych am ymateb, dilynwch ein canllawiau cyfranogi.

Cyfranwyr i’r blog

Bydd blogiau’n cael eu hysgrifennu gan wahanol bobl sy’n gweithio ar draws gwahanol feysydd polisi Llywodraeth Cymru.

Bydd y blog hefyd yn cynnwys cyfraniadau gan weinidogion Llywodraeth Cymru. Ar adegau byddwn yn cynnwys Blogiau Gwadd lle rydym yn gwahodd pobl o’r tu allan i Lywodraeth Cymru i ysgrifennu blogiau inni. Barn ein blogwyr gwadd yw eu barn eu hunain ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu barn na pholisïau Llywodraeth Cymru.