Neidio i'r prif gynnwy

Rydym newydd gyhoeddi ein cynllun Cymru Sero-Net, ond beth mae yn ei olygu mewn gwirionedd?

Mae Christine Wheeler, sy’n arwain ar Newid Hinsawdd o fewn Llywodraeth Cymru, yn ei egluro inni…

Heddiw rydym wedi cyhoeddi ein cynllun Cymru Sero-Net, gan ganolbwyntio’r gweithredu rhwng 2021 a 2025.  Ond rwy’n clywed llawer o bobl yn holi, beth mae ‘sero-net’ yn ei olygu mewn gwirionedd?  Yn ei hanfod, mae’n golygu cydbwyso faint o nwyon tŷ gwydr a roddwn i’r atmosffer gyda’r rhai a gymerwn allan. Ein nod yw cyrraedd sero net erbyn 2050.

Darllenwch mwy

Peidiwch â dioddef trosedd casineb mewn distawrwydd – mae cymorth ar gael

Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb 9-16 Hydref 2021

Fy enw i yw Noah a fy rhagenw i yw ‘fe’. Do’n i ddim yn ymwybodol iawn o beth mae  Cymorth i Ddioddefwyr yn ei wneud cyn imi gael fy atgyfeirio atyn nhw. Er syndod imi, maen nhw’n gwneud llawer mewn gwirionedd. Oeddet ti’n gwybod eu bod nhw’n cofnodi troseddau casineb yn ddienw fel nad oes rhaid i ti siarad â’r heddlu? Mae hyn yn golygu ei fod yn dal i gael ei gofnodi yn yr ystadegau fel bod yr awdurdodau’n  gallu sylweddoli problem pa mor fawr yw troseddau casineb? Chefais i ddim fy ngwthio erioed i fynd at yr heddlu na gwneud dim byd ro’n i’n anghyfforddus yn ei wneud.

Darllenwch mwy