Neidio i'r prif gynnwy

Y llais ifanc Cymraeg sy’n arwain trafodaethau newid hinsawdd Cymru

Dw i’n sefyll ar Blatfform 2 yng Ngorsaf Drenau Casnewydd. Mae’n 10am ar 1 Tachwedd, a dw i’n teimlo rhuthr o adrenalin yn rasio drwy fy nghorff. Ar ôl dwy flynedd o waith caled, ymgyrchu a chynllunio – mae’r foment wedi cyrraedd o’r diwedd. Rwy’n anadlu’n ddwfn wrth imi gamu i mewn i’r trên a gadael i bwysigrwydd yr hyn dw i ar fin ei wneud suddo i mewn.

Darllenwch mwy

Dathlu hawliau plant! Rhoi terfyn ar gosbi corfforol yng Nghymru.

Mae’r Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol yn rhannu beth mae rhoi terfyn ar gosbi corfforol o blant yn ei olygu iddi…
Stopio Cosbi Corfforol yng Nghymru – Sŵn Newid

Mae hawliau’r plentyn wrth wraidd y dathliadau a gynhelir ar Ddiwrnod Byd-eang y Plant ar 20 Tachwedd. Cyn hir, bydd Cymru ymhlith y 60 a mwy o wledydd ledled y byd sydd wedi rhoi sylw arbennig i hawliau’r plentyn drwy ddeddfu yn erbyn cosbi plant yn gorfforol. Bydd y gyfraith yn newid yng Nghymru ar 21 Mawrth 2022 pan gaiff yr hen amddiffyniad cosb resymol ei ddileu, ac nid cyn amser yn fy marn i.

Darllenwch mwy