Neidio i'r prif gynnwy

“Mae atal ac ymyrraeth gynnar mor hanfodol” – Diwrnod Iechyd Meddwl Y Byd

Heddiw yw Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd, sef diwrnod i gydnabod pwysigrwydd iechyd meddwl da a’r gwaith parhaus i amddiffyn a chefnogi iechyd meddwl pobl ledled y byd. Mae diwrnodau fel hyn yn gyfle i atgoffa ein hunain o werth bod yn fwy agored am iechyd meddwl a lles ein hunain ac eraill.

Darllenwch mwy

Diwrnod Hanesyddol i Blant Cymru!

Mae heddiw yn ddiwrnod hanesyddol ar gyfer hawliau plant yma yng Nghymru, ac yn ddiwrnod rwy’ wedi aros yn hir i’w weld. Efallai ei fod wedi cymryd dros 20 mlynedd o ymgyrchu i wneud cosbi plant yn gorfforol yn anghyfreithlon, ond mae’r diwrnod wedi cyrraedd o’r diwedd ac ni allwn fod yn hapusach.

Darllenwch mwy

Enillydd Cerdyn Nadolig y Prif Weinidog yw…

Mae’r diwrnod yr wyf yn beirniadu fy nghystadleuaeth cerdyn Nadolig blynyddol bob amser yn un cyffrous ond heriol i mi fel Prif Weinidog. Bob blwyddyn rwy’n anfon miloedd o gardiau Nadolig i bobl o bob cwr o’r byd, gan gynnwys i’r Frenhines, ac i Arlywydd ac Is-arlywydd yr Unol Daleithiau. Rwy’n hoffi sicrhau bod y cerdyn Nadolig yn un arbennig iawn, felly rwy’n gofyn am gymorth gan blant ysgolion Cymru.

Darllenwch mwy

Y llais ifanc Cymraeg sy’n arwain trafodaethau newid hinsawdd Cymru

Dw i’n sefyll ar Blatfform 2 yng Ngorsaf Drenau Casnewydd. Mae’n 10am ar 1 Tachwedd, a dw i’n teimlo rhuthr o adrenalin yn rasio drwy fy nghorff. Ar ôl dwy flynedd o waith caled, ymgyrchu a chynllunio – mae’r foment wedi cyrraedd o’r diwedd. Rwy’n anadlu’n ddwfn wrth imi gamu i mewn i’r trên a gadael i bwysigrwydd yr hyn dw i ar fin ei wneud suddo i mewn.

Darllenwch mwy

Dathlu hawliau plant! Rhoi terfyn ar gosbi corfforol yng Nghymru.

Mae’r Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol yn rhannu beth mae rhoi terfyn ar gosbi corfforol o blant yn ei olygu iddi…
Stopio Cosbi Corfforol yng Nghymru – Sŵn Newid

Mae hawliau’r plentyn wrth wraidd y dathliadau a gynhelir ar Ddiwrnod Byd-eang y Plant ar 20 Tachwedd. Cyn hir, bydd Cymru ymhlith y 60 a mwy o wledydd ledled y byd sydd wedi rhoi sylw arbennig i hawliau’r plentyn drwy ddeddfu yn erbyn cosbi plant yn gorfforol. Bydd y gyfraith yn newid yng Nghymru ar 21 Mawrth 2022 pan gaiff yr hen amddiffyniad cosb resymol ei ddileu, ac nid cyn amser yn fy marn i.

Darllenwch mwy

Rydym newydd gyhoeddi ein cynllun Cymru Sero-Net, ond beth mae yn ei olygu mewn gwirionedd?

Mae Christine Wheeler, sy’n arwain ar Newid Hinsawdd o fewn Llywodraeth Cymru, yn ei egluro inni…

Heddiw rydym wedi cyhoeddi ein cynllun Cymru Sero-Net, gan ganolbwyntio’r gweithredu rhwng 2021 a 2025.  Ond rwy’n clywed llawer o bobl yn holi, beth mae ‘sero-net’ yn ei olygu mewn gwirionedd?  Yn ei hanfod, mae’n golygu cydbwyso faint o nwyon tŷ gwydr a roddwn i’r atmosffer gyda’r rhai a gymerwn allan. Ein nod yw cyrraedd sero net erbyn 2050.

Darllenwch mwy