Neidio i'r prif gynnwy

Saith cwestiwn am derfynau cyflymder diofyn 20mya newydd Cymru

Ni oedd y wlad gyntaf yn y DU i basio deddfwriaeth i ostwng y terfyn cyflymder cenedlaethol diofyn ar ffyrdd preswyl a strydoedd prysur i gerddwyr o 30mya i 20mya pan bleidleisiodd y Senedd o blaid hynny ym mis Gorffennaf eleni. Mae’r gwaith bellach yn mynd rhagddo i sicrhau bod Cymru’n barod am y newid yma, wrth i’r terfynau dechrau newid o fis Medi nesaf.

Darllenwch mwy

“Mae atal ac ymyrraeth gynnar mor hanfodol” – Diwrnod Iechyd Meddwl Y Byd

Heddiw yw Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd, sef diwrnod i gydnabod pwysigrwydd iechyd meddwl da a’r gwaith parhaus i amddiffyn a chefnogi iechyd meddwl pobl ledled y byd. Mae diwrnodau fel hyn yn gyfle i atgoffa ein hunain o werth bod yn fwy agored am iechyd meddwl a lles ein hunain ac eraill.

Darllenwch mwy

Diwrnod Hanesyddol i Blant Cymru!

Mae heddiw yn ddiwrnod hanesyddol ar gyfer hawliau plant yma yng Nghymru, ac yn ddiwrnod rwy’ wedi aros yn hir i’w weld. Efallai ei fod wedi cymryd dros 20 mlynedd o ymgyrchu i wneud cosbi plant yn gorfforol yn anghyfreithlon, ond mae’r diwrnod wedi cyrraedd o’r diwedd ac ni allwn fod yn hapusach.

Darllenwch mwy

Enillydd Cerdyn Nadolig y Prif Weinidog yw…

Mae’r diwrnod yr wyf yn beirniadu fy nghystadleuaeth cerdyn Nadolig blynyddol bob amser yn un cyffrous ond heriol i mi fel Prif Weinidog. Bob blwyddyn rwy’n anfon miloedd o gardiau Nadolig i bobl o bob cwr o’r byd, gan gynnwys i’r Frenhines, ac i Arlywydd ac Is-arlywydd yr Unol Daleithiau. Rwy’n hoffi sicrhau bod y cerdyn Nadolig yn un arbennig iawn, felly rwy’n gofyn am gymorth gan blant ysgolion Cymru.

Darllenwch mwy

Y llais ifanc Cymraeg sy’n arwain trafodaethau newid hinsawdd Cymru

Dw i’n sefyll ar Blatfform 2 yng Ngorsaf Drenau Casnewydd. Mae’n 10am ar 1 Tachwedd, a dw i’n teimlo rhuthr o adrenalin yn rasio drwy fy nghorff. Ar ôl dwy flynedd o waith caled, ymgyrchu a chynllunio – mae’r foment wedi cyrraedd o’r diwedd. Rwy’n anadlu’n ddwfn wrth imi gamu i mewn i’r trên a gadael i bwysigrwydd yr hyn dw i ar fin ei wneud suddo i mewn.

Darllenwch mwy